skip to Main Content
Kozijnen van Vriesia bouwen met glas

Kunststof kozijnen met unieke isolatiewaarden

De voorraden fossiele brandstoffen slinken en de prijzen ervan stijgen navenant. Het CO2-gehalte in de lucht neemt nog steeds fors toe. Alle reden dus om zuinig met die brandstoffen om te springen, mede omdat alternatieve energiebronnen nog maar weinig soelaas bieden.

Energiebeperkende maatregelen

Al sinds de 1ste energiecrisis is – en wordt nog steeds – flink gesleuteld aan mogelijkheden om het energieverbruik te beperken. Vooral op het vlak van isolerende beglazing in combinatie met dito kozijnen bleek nog veel te winnen. In Duitsland bijvoorbeeld vervult de producent van HBI kunststof kozijnen hierin al meer dan 40(!) jaar een voortrekkersrol.

Volgens Tinka de Jong, directrice van Vriesia Glas Totaal in Sneek/Leeuwarden zijn deze producten zelfs uniek. “Als glasleverancier zochten we naar producten die nauw aansluiten bij ons bestaande assortiment. Toen we vernamen dat onafhankelijke onderzoeken hadden uitgewezen dat deze producent gewoon het beste concept aan kunststof kozijnen in huis had, hebben we contact met hen gezocht om te onderzoeken of we hun pakket in ons assortiment konden opnemen. En daarin zijn we geslaagd.”

Energie A-label

Moeiteloos noemt De Jong een aantal voordelen op van deze unieke kunststof kozijnen. “In de eerste plaats zijn ze leverbaar zowel in hout, aluminium als in kunststof – die er overigens bedrieglijk goed als hout uitzien – en zelfs in een combinatie van hout en aluminium met een profielkern die met een glasvezel kunststof versterkt is. Een stalen verbinding is niet nodig om tóch een uitstekende stabiliteit te verkrijgen. Voordeel van het ontbreken van zo’n stalen koudebrug is, dat er geen warmte wegvloeit.

Ideaal voor nieuwe en te renoveren panden met een laag energieverbruik! Worden er aanvullende isolerende voorzieningen aangebracht, dan is de thermische isolatiewaarde nog een stuk hoger. Deze kozijnen hebben dan ook met recht het energie A-label verkregen. Bovendien lenen de profielen met een sponningsdiepte van 66 mm zich uitstekend voor plaatsing van driedubbel glas, waardoor de isolatiewaarde nóg verder wordt verhoogd. Deze kozijnen voldoen daarom nu al aan de strenge Duitse Energiebesparingswet die in 2012 van kracht wordt.”

Politiekeurmerk A

Verder vindt Tinka de Jong het een voordeel dat de kozijnen uiterst smal zijn. Om die reden hebben ze een veel elegantere uitstraling én levert het een aanzienlijke (gratis) energiewinst op. Daarnaast zorgen extra dwarsverstevigingen op cruciale punten voor een effectieve inbraakbeveiliging. Samen met de aangebrachte meerpunts sloten zijn ze in staat om potentiële inbrekers tenminste 15 minuten buiten te houden. Met recht mogen de kozijnen daarom het Politiekeurmerk A voeren.

Onbeperkt in vormen en kleurstellingen

Tinka de Jong: “Oók uniek zijn deze kozijnen in hun afmetingen: die zijn onbeperkt. Boogelementen, ronde of afwijkende geometrische vormen: omdat ieder kozijn afzonderlijk gemaakt wordt is alles mogelijk. Ditzelfde geldt voor de kleurmogelijkheden voor zowel kozijn als decorfolie.”

Hoog wooncomfort in categorie 5

“Natuurlijk is er ook veel aandacht voor het (gebruiks)comfort. Zo kunnen door de speciale afdichtingen de ramen soepel en met minimale inspanning geopend en gesloten worden. Het hoogwaardige pvc-materiaal is er debet aan dat de kozijnen bijzonder onderhouds-vriendelijk en uiterst weerbestendig zijn. Dit vertaalt zich in een hogere waardevastheid van het pand. Minstens zo belangrijk is de geweldig hoge geluidsisolatiewaarde met bijbehorend wooncomfort. Deze hoort thuis in de categorie 5 en is daarom uiterst geschikt om toe te passen in de nabijheid van vliegvelden of snelwegen.”

Meer dan 33% besparing op de energierekening

Volgens Tinka de Jong gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat de medaillekant met vele voordelen óók een keerzijde kent. “De prijzen liggen iets hoger en de levertijd is iets langer dan bij standaardproducten. Maar de consument krijgt wel een product met een unieke isolatiewaarde, een bijzonder hoog comfort, veel veiligheid, gebruiksgemak en design. Bovendien wordt de waarde van het pand met deze kozijnen flink verhoogd en gaat het materiaal probleemloos vele tientallen jaren mee. De terugverdientijd? Die is niet zo makkelijk om aan te geven: dat hangt af van een reeks van factoren. Overigens kunnen we wél stellen dat het energieverbruik met ruim een derde gereduceerd wordt. Een besparing van jewelste!”

Aanschaf met – soms forse – subsidie

“Wat de aanschaf van dit soort kozijnen eveneens aantrekkelijk maakt, is de subsidie die – soms – door diverse overheden verstrekt wordt op het aanbrengen van isolerende maatregelen. De gemeente Kollumerland c.a. bijvoorbeeld, kent op woningen met een OZB-waarde tot € 150.000,– en een investering aan glas van minimaal € 2.000.— een subsidie van maar liefst 50% toe! En dat maakt investeren in de toekomst wel héél interessant. We kunnen ons overigens goed voorstellen dat ook bij andere gemeenten dergelijke subsidiepotjes bestaan Het loont dan ook zeker om er eens bij uw gemeente naar te informeren”, aldus Tinka de Jong, die vindt dat het mes met deze kozijnen aan veel méér dan twee kanten snijdt.

Back To Top
×Close search
Zoeken